Gråmejsetur til Tofte Skov 27. april 2017

Med tilladelse fra Aage V. Jensen Naturfond fik vi i dag lejlighed til at indbyde til en Gråmejsetur i det lukkede område Tofte Skov i Lille Vildmose.
Fælles hyggeDet var et tilbud, der lokkede et rekordantal på 56 deltagere til mosen på en ellers temmelig kold morgen. Vi mødtes kl. 07 ved Lille Vildmosecentret, hvor vi, efter en kort velkomst, først pakkede deltagerne sammen i så få biler som muligt, inden vi kørte til Knarmou porten, som vi havde valgt som indgang. Vi gjorde korte ophold, først hvor Knarmou gården lå, hvor vi så to Traner lette fra en dam, og senere hvor Kragelund gården havde ligget. Ved sidstnævnte havde vi den første nævneværdige observation, da en Fiskeørn trak langsomt forbi, lidt øst for hvor vi stod. Vi kørte derefter til Sandhuseområdet og Bøndernes Egeskov, hvor vi gik en tur gennem den gamle egeskov. Her så/hørte vi bl.a. Spætmejse, Stor flagspætte og Skovpiber samt en større flok Krondyr. Da vi kom tilbage til bilerne, blev der holdt en pause, så vi kunne få en kop kaffe og lidt Vildsvinekstra morgenmad.

Herefter fortsatte vi ad Skolevej gennem Bønderskov og Østerskov til Hurupvej, hvor vi kørte sydpå til Sjældenglad området. Undervejs blev der set nogle Vildsvin og der blev bl.a. igen hørt og set Skovpibere og set en Trane. Efter en nøje udtænkt øvelse fik vi vendt alle bilerne på den smalle vej, og vi kørte så til Tofte dammen, hvor den tidligere Tofte landsby havde ligget. Inde i laden kunne vi bese de kastestænger, der var blevet fundet i dette forår. Så gik turen ud på Tofte Bakke, hvorfra vi gik ned til mosekanten og ud på højmosen. Mens vi stod derude blev der opdaget en ung Havørn, en Rød glente der kredsede over mosen, samt en Ravn der fløj over Tofte Bøgene.
Så gik det op ad bakken igen til bilerne og vi kørte tilbage til Tofte dammen, hvor vi holdt frokostpause. Den blev grundigt forstyrret af en Rød glente, som først blev set på nogen afstand, men endte med at trække langsomt og lavt ind over os. Et flot syn!
HavørnDerefter kørte vi retur ad Kragelundsvej, hvor vi kørte langsomt forbi havørnereden, og hvor det lykkedes for de fleste at se at ørnen ligge på reden. Da vi var kommet et stykke længere frem, blev der opdaget en ung Havørn, der kredsede over vejen, og lidt senere en Kongeørn der også ville deltage i opvisningen. Det blev således en effektfuld afslutning på en god dag i Tofte Skov.
Udover de nævnte fuglearter, blev der bl.a. set/hørt Misteldrossel, Sortspætte, Munk, Løvsanger, Gransanger og årets første Landsvaler.
Tekst: Anton Thøger Larsen og Tscherning Clausen
Fotos: Svend Erik Mikkelsen, Aase og Erland Jensen