Gråmejsetur til Skagen – 16. maj 2017

skagen maj 2017 (12)Vore bange anelser med hensyn til dagens vejrlig holdt desværre stik. Nattens regn fortsatte om morgenen, og selvom vi fik et par timer med tørvejr, efter at vi, 23 deltagere, var ankommet til mødestedet på Skagen Nordstrand, så var der mere regn på vej sydfra. Det bevirkede, at der næsten ikke var rovfugle, der trak ud over havet i dag. Af havtræk kunne vi blot notere Sule 5, Rødstrubet Lom 30, Splitterne 6 og Sortand 150. Enkelte rovfugle, Rørhøg 1 og Spurvehøg 5, dukkede op, men trak hurtigt tilbage.

Efter en times tid forlod vi Nordstrand for bl.a. at kigge på områder ved Batterivej. Et sted var der set en Gulhovedet Gul Vipstjert, men de marker vi undersøgte var tomme for fugle. Vi havde dog nogle Alm. Gul Vipstjerter overflyvende og en gøg, og et rådyr gik i skovkanten. Vi valgte dernæst at gå en tur i Ellekrattet, men også her var der tilsyneladende tomt for fugle. Tårnfalk, Stenpikker, Gran- og Løvsangere blev set/hørt.

skagen maj 2017 (22)Et mål for dagens tur var også at se det nyligt åbnede Skagen Fuglestation og Naturstyrelsens udstilling Trækfuglecenter i Det Grå Fyr på Grenen. Her så vi først 1. salen i den tidligere fyrmesterbolig, som er lejet af DOF sammen med sidefløjen, der indeholder ringmærkningslaboratoriet og rummet ”Birders Club”. Ringmærker Morten Jenrich Hansen viste lokaliteterne frem og fortalte, om de forhold og muligheder vi havde for at leje en lejlighed deroppe fra 1 juni og for at deltage i det daglige arbejde på frivillig basis. Naturvejleder og stationsleder Simon Christiansen viste os DOF-Nordjyllands indflyttergave, et foto af en Skægmejse taget af Albert Sten-Hansen. Vi gik derefter ned i stueetagen, hvor den fine udstilling kunne ses. Senere var vi i laboratoriet, hvor Morten Jenrich fortalte om sit arbejde som ringmærker.

skagen maj 2017 (32)Vi havde hele dagen haft fornøjelsen af, at have Claus Malling Olsen til at guide os rundt, men ærgerlig nok fik vi ikke så megen glæde af hans store viden, da der var så få fugle i området i dag. Men efter frokosten i Birders Club fortalte han om sit projekt med køns- og aldersbestemmelse af de rovfugle, der kommer på træk i Skagen. Han fortalte desuden om, hvor vigtigt det var at placere sig de rigtige steder i forhold til vindforholdene når det gælder fugletræk, og her især rovfugletrækket.

Birders club lokalet er i øvrigt åbent alle dage for DOF medlemmer, og der skal ikke købes billet for at kommer derind, her kan man se kort over Skagens fuglesteder og hvilken fugle der er set og ringmærket den pågældende dag.

Da vi herefter kom udendørs igen, kunne vi konstatere, at både regn og blæst havde taget til, hvorfor vi besluttede at afslutte dagens tur og var glade for, at der var så mange spændende ting at se indenfor i Skagen Grå Fyr Trækfuglecenter.

Tekst: Tscherning Clausen
Foto: Poul Erik Sperling