Gråmejsetur til Nationalpark Thy 12. november 2018

Hanstholm 1Årets sidste tur gik til forskellige lokaliteter i Thy. En mindre gruppe mødtes ved Bouet og kørte mod centerbygningen på Bygholm Dæmningen for at støde til en større flok. Efter lidt kig på rastende og udflyvende fugle kørte vi alle til Sårup nær Ræhr, hvor en enkelt person ventede på os. Således blev vi 32 gråmejser m/k og en grågås hun (Tschernings kusine fra København).
Efter lidt formiddagskaffe, en kage og noget snak var vi klar til en mindre gåtur. Vi var bl.a. ude på kanten af Hanstholm Vildreservat, hvorfra der var en fin udsigt over den nordlige del af reservatet og hvorfra vi kunne se flere flokke af krondyr samt nogle rådyr. Der blev bl.a. set Lille Korsnæb og Topmejse. Herefter kørte vi mod Roshage ved Hanstholm. Undervejs gjorde vi et stop for at se på en større mågeflok i håbet om at se Sorthovedet Måge. Det havde vi dog ikke held med. Ved Hanstholm 2Roshage blev der set bl.a. Sandløber 22, Strandskade 2, Sortgrå Ryle 2-3, Stenvender 12, et par Suler, Ederfugle, Sortænder, en indtrækkende Dværgfalk og et Marsvin. Da vi var på vej til at køre derfra, var der pludselig en større flok måger, der fik travlt med at finde noget spiseligt, formentlig ved et udløb fra en af de nærliggende fiskefabrikker. Blandt mågerne fik vi øje på to Sorthovedet Måger der fouragerede i en ”dansende” flugt lige over vandet.
Vores næste mål var Fyrhaverne ved Hanstholm Fyr, hvor der også blev holdt frokost. Her blev der bl.a. set et par Fjeldvåger, Musvåge, Vindrosler og en del Fuglekonger samt andre forskellige småfugle.
Vi kørte derefter til Nors Sø. Her lykkedes det ret hurtigt, fra rastepladsen, at få øje på nogle af de Nordisk Lappedykkere der traditionelt holder til i søen om vinteren. Fra det nærliggende Hanstholm 3fugletårn blev der set flere af arten, så det vel blev til 10-12 fugle. Der blev også set bl.a. Stor Skallesluger 8, Toppet Lappedykker min. 20, en del Sangsvaner, Gråænder, Krikænder, enkelte Spidsænder, Hvinænder og en lille flok på 5-6 Lille Skalleslugere.
Nu var det så tid at køre retur til Bygholm Vejle for at få en time der inden mørket faldt på. Som i morges var der store bevægelser af Kortnæbbet Gæs, Hjejler og Viber. I Midtsøen så vi bl.a. Gravand, Gråand, Pibeand, Spidsand, Krikand. Desuden en Sortand, to Bjergænder, en Havlit i vinterdragt samt en Havørn der på skarv-vis tørrede sine vinger.

Tekst og Foto: Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen