Gråmejsetur i det nordlige – 22. august 2018

Jerup strand 2018-1Regnbygerne var heldigvis holdt op da 20 morgenfriske gråmejser mødte op ved Elling Kirke.
Da alle var samlet, kørte vi ud til stranden ved Elling Å’s udløb, hvor vi kikkede efter vadefugle. Desværre gik nogle folk og gravede efter sandorme ude på vaden, så det var ikke de store antal, vi så.
En stenvender lod sig dog se flot i vandkanten, men den store overraskelse kom først på tilbagevejen, langs åen.
Pludselig kom en Vandrefalk susende lige hen over os og forsatte mod nord. Da vi kikkede efter var der også en skrue af 3 musvåger og en tårnfalk mod nord, til sidst kom også en rørhøg og gik mod nord.

Vi fortsatte til Jerup Strand, hvor vi fik vores formiddagskaffe, og herefter skulle vi have alle tørskoet over åen, for at fortsætte mod syd langs kysten.
Jerup strand 2018-2Vi valgte ikke at gå ind over engene, da det jo var meget tørt.

På stranden så vi en del af de små vader som sandløber, islandsk og almindelig ryle, præstekraver, strandhjejle og sørme også her 2 stenvendere meget tæt på.
Ude på engen sad en vandrefalk langt væk, men der var mange tårnfalke mindst 9.
En sort glente vakte opsigt, da den viste sig og trak mod nord. Herefter gik vi igen mod nord til rastepladsen for at spise vores madpakker.

Efter middagspausen sluttede turen, men vi var 3 biler der fortsatte til Skagen for at se Stillehavs-lommen, der skulle være set om formiddagen ved bunkeren.
Lige da vi kørte ind på Grenens parkeringsplads, så vi et kite-Jerup strand 2018-3surfing sejl svinge ind foran bunkeren. Og ganske rigtigt, da vi var på vej til bunkerbugten mødte vi en ornitolog, der havde set lommen skræmt op og flyve mod nord rundt om Grenen.
Vi blev der en halv times tid, uden at den kom tilbage, så kørte vi ud på Nordstrand for at se om den var der. Det var den heller ikke, så vi besluttede at vende næsen hjemad ved 16,30 tiden.
Det blev en rovfuglenes dag. Vi havde set en del på turen og ved Ringvejen om Skagen så vi også en lærkefalk og en rød glente, så det blev en dag med mange forskellige oplevelser.

Tekst og foto: Poul Erik Sperling.