GråmejserNordtur til Als Odde, og Gråmejserne i Nordjyske.

Als Odde jan 2019Vi tog hul på en ny sæson den 14. januar 2019 med en tur til Als Odde ved udløbet af Mariager Fjord.
16 deltagere mødtes på en morgen med en del blæsevejr og kunne konstatere, at der var ret højvandet efter endnu et natligt stormvejr. Der var derfor ikke mange vadefugle at se. Dog stod der 20-25 Stor Regnspover og skuttede sig i vinden, og vi så en flok på 50-60 ryler, vel sagtens Alm. Ryler, der fløj ud af fjorden. Desuden rastede der en flok på omkring 75 Gravænder. Det var svært at se rastende fugle på havet, men der var bl.a. Grå-, Fløjls- og Hvinænder. Der lå dog 1 fløjsand helt inde ved kysten i læ af noget græs, så her kunne vi se alle kendetegnene på fløjsand som i fuglebogen.
I fjorden og ved udmundingen lå der omkring 800 Ederfugle. Efter at have fået lidt varmt at drikke, gik vi en tur op mod sommerhusområdet, og havde her lidt forskellige småfugle.
Als Odde jan 2019Medens vi stod i læ af huset på odden, blev vi spottet af en fotograf fra Nordjyske, Han tog et par billeder og talte øjensynligt med nogle af deltagerne.
Så tirsdag den 15 så jeg pludselig en artikel og fotos af de skop-kikkende Gråmejser i Nordjyskes Himmerland sektion. Det er jo flot at få DOF omtale i avisen, uden vi selv skal opsøge dem.
Vi kørte nu videre mod Havnø. Undervejs så vi store flokke af Sangsvaner og Grågæs samt nogle Bramgæs på markerne. Ved Havnø rastede der en del Gråænder, Pibeænder og nogle Rødben – formentlig af den islandske race. Her fik Erland sig et fint billede af en Tårnfalk, der havde fanget en mus.
Da det nu nærmede sig frokosttid, blev vi enige om, at køre til Lille Vildmose, hvor vi havde mulighed for at spise indendørs ved Lille Vildmosecentret. Undervejs kom vi igen forbi store flokke af Sangsvaner, Grågæs og Canadagæs. Efter frokosten Tårnfalkog lidt hyggelig snak kørte vi til Birkesø, hvor vi bl.a. så en del Pibeænder og Gråænder samt en Fjeldvåge, nogle Lille Skalleslugere og Sangsvaner. Vi sluttede turen ved Toftesø, men her var der ikke meget at se udover et par Lille Skalleslugere i søen og en mulig Kongeørn inde over Tofte Skov.

Tekst: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.
Foto: Erland Jensen og Poul Erik Sperling.