Gråmejsemøde om ”Kilderne ved Mariager Fjord” 14. marts 2017

Gråmejsemøde-1Gråmejserne havde inviteret Hans Flou, Hadsund til at komme og vise sin video om Mariager Fjords kilder. Hans, der har en fortid ved politiet i Aalborg, begyndte efter sin pensionering at lave videofilm, i første omgang film om Lille Vildmose. Senere er der kommet flere til ligesom han nu er i gang med film om herregårde i Østhimmerland.

Videoen blev vist som en appetitvækker til vores marts tur der går til Valsgård Bæk, Bramslev Bakker og Kielstrup Sø ved Mariager Fjord.

I de frodige naturområder ved fjorden har Hans været så heldig/dygtig at filme bl.a. en Fiskeørn, der var i gang med at spise et bytte, en Odder der boltrede sig i sneen og et større antal havørreder, der var i færd med at gyde.
Undervejs kommenterede Hans på underholdende vis sin video.

Gråmejsemøde-2Efter kaffepausen blev der desuden vist en film fra Hans og hans kone Jettes ødegård i Värmland. Endnu en flot film, hvor vi bl.a. så en meget aggressiv Tjur ”overfalde” Hans, en brun bjørn og mange flere naturoplevelser og flotte landskaber.

Arrangementet havde 22 deltagere.

Mødeledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen

Tekst: Tscherning Clausen
Foto: Poul Erik Sperling