GråmejserNord

GråmejserNord   –   Specielt for SENIORER

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:

Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05, pes@vildtfarmnord.dk.

Tscherning Clausen. Tlf.: 98 31 73 54, tctscherning@gmail.com

Svend Erik Mikkelsen. Tlf.: 61 60 73 61, svemik45@hotmail.com.

Mail-liste for GråmejserNord.

For kort-varsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før.

Kan eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Kraptårnet i Vejlerne.

Send din mailadresse til: pes@vildtfarmnord.dk. mærket til GråmejserNordlisten.

Ture i 2019 – foråret

Als Odde og Mariager Fjord, mandag 14. januar 2019. Mødested ved samkørsel fra Aalborg: Pendlerpladsen på Th. Sauersvej (ovenfor motorvejen) kl. 09.00 eller Als Odde ved Mariager Fjords munding kl. 10.00.
Fra Als Odde ser vi på de fugle der måtte være på havet og i fjorden og vi kan gå op langs kysten mod Helbertskov eller langs diget på fjordens nordside. Der kan ses forskellige andefugle, knortegæs og Stor Regnspove m.fl. Vi har tidligere haft udbytte af at køre hen til bugten ved Havnø.
Turen varer 4-5 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen.

Skumringstur til Ulvedybet i uge 7, februar 2019. Mødested: Kvicklys P-plads kl. 14.30 eller ved Bjerget kl. 15.00.

Denne tur lægges på den dag i uge 7, hvor vejret er bedst til formålet. Turen meldes ud på vores hjemmeside, samt via vores Gråmejse mailliste, så snart vi har et rimeligt overblik over vejret for uge 7.

Vi skal opleve de mange bevægelser fuglene gør omkring skumringstid. Inden skumringen indtræder, kigger vi på hvad der er af fugle, i og omkring Ulvedybet. Ca. en halv time før solnedgang placerer vi os på dæmningen for at opleve Sangsvaner, flere gåsearter, Hvinænder og Skalleslugere, samt flere andre fuglearter flyve til deres overnatningspladser.

Turen forventes at vare 3 til 3½ time. Tag kaffe med.

Turledere: Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen.

En tur langs Norges kyster, den 7. marts kl. 14-16 i DOF-lokalerne i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg.

Vagn Freundlich vil vise billeder og fortælle om sine oplevelser fra en 8 ugers lang tur i husbil, langs Norges kyst. Efter Nordkap gik ruten videre til både Sverige og Finland.

Der kan købes kaffe og kage og biblioteket er åbent.

Uglelyt i Rold Skov, torsdag 21. marts 2019. Mødested: P-pladsen ved Rebildhus kl. 20.00.
Vi er lidt afhængige af vejret, så følg med på DOF-Nordjyllands hjemmeside under GråmejserNord, hvor vi vil oplyser om, hvilken aften i ugen, der tegner mest optimalt. Vi kontakter lokalkendte, som vi håber kan lede os på sporet af skovens ugler.
Turen varer ca. 3 timer. Tag lidt spiseligt med og noget varmt at lune sig på.

Turledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Hirtshals og Slotved Skov, onsdag den 27. marts 2019. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads Loftbrovej, Bouet kl. 08.00 eller ved Hirtshals Fyr kl. 09.00. Vi undersøger, om der foregår noget havtræk udfor fyret og gennemgår havneområdet for at finde måger som Gråmåge, Hvidvinget måge og Ride.

Herefter kører vil til Slotved Skov. Her har Naturstyrelsen indhegnet et område på hele 175 ha. skov og kuperet område, hvor der bliver lavet pleje af området for at genskabe et oprindeligt lysåbent skovområde. Der var i forvejen en bestand af Dådyr i skoven, og i foråret 2018 blev der også udsat 17 krondyr.

Turen varer 6 til 7 timer.

Turleder: Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling

Stortrappetur. Busstur til Müritz og Havelland 29. april – 2. maj 2019.

Foreløbig program.

Vi laver i år en større udenlandstur til det østlige Tyskland, hvor vi vil besøge 3 fugleområder:

Buckow (Garlitz) området i Havelland nordvest for Berlin. Her findes den nordligste bestand af Stortrapper. Før 2. verdenskrig havde Tyskland 4.000 par Stortrapper, men krigen og moderne landbrugsdrift gjorde at bestanden var nede på 15 par i 1996; i dag er der omkring 90 par i området ved Berlin. Mulige fuglearter: Stortrappe, Hedehøg, Sort Glente, Trane og Sydlig Nattergal.

Müritz nationalpark.
I dette store vådområde vil vi blandt andet besøge Karpedammerne ved Boeker Mühle. Mulige fuglearter: Havørn, Fiskeørn ved rede, Isfugl og Rødhoved And.

Feldberger Hügelland. Det er et gammelt kulturlandskab med mange småskove og vådområder. Det er et af de bedste områder for Lille Skrigeørn i Tyskland. Mulige fuglearter: Sort stork, Lille Skrigeørn og evt. Høgesanger.

Afrejse den 29. april 2019 kl. 06.00 Kvicklys P-plads, Bouet/Nørresundby (evt. opsamling i Thisted og/eller Fjerritslev). Hjemkomst den 2. maj 2019, ca. kl. 21.00.

Turen er med: Bustransport, overnatning på hotel eller gasthaus, morgenmad og aftensmad. evt. madpakke dag 2 og 3. Bussen er moderne og komfortabel langtursbus. Den er udstyret med behagelige vippestole. I bussen findes endvidere aircondition, kaffemaskine, køleskab, toilet m.v., så det er blot at læne sig tilbage og nyde udsigten og naturen.

Turledere: Jan Skjoldborg Kristensen, Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.

Max. pris 3500 kr. Min. 25 og max. 40 deltager, tillæg for enkeltværelse ca. 500 kr.

GråmejserNord inviterer Gråmejserne i Nordvestjylland med på turen, og turen arrangeres i samarbejde med Hanstholm Rejser.

Gerne hurtig forhåndstilmelding, så vi kan se om der er basis for turen til Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05, pes@vildtfarmnord.dk.

Sidste frist for tilmelding er 4. marts 2019.

Egå Engsø nord for Århus, mandag 20. maj 2019. Mødesteder: Pendlerpladsen ved motorvejsafkørslen Th. Saursvej kl. 08.00 eller på P-plads Viengevej, Koordinat B. 56.210640, L. 10.229360, kl. 09.15.

Vi skal på denne tur opleve Egå Engsø, som er blevet en fantastisk fuglelokalitet. Der er masser af lappedykkere, andefugle, vadefugle et lokalt havørnepar, samt mange andre fugle. Egå Engsø er turens primære mål, men vi kigger også på en anden lokalitet på denne tur. Enten undervejs til eller fra Århus, eller i Århus området, alt efter hvad der rører sig.

Tag en god madpakke, kaffe m. m. med på turen. Den forventes at vare 8 til 9 timer.

Turledere: Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen.

Vester Torup Klitplantage og Bulbjerg, torsdag 13. juni 2019. Mødested for samkørsel: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 21.00 eller Vester Torup Kirke kl. 22.00.
Vi håber på, at det bliver en stille aften med tørvejr, hvor Natravnene er aktive. Det kan være en stor oplevelse, hvis det lykkes at komme tæt på en ”syngende” Natravn.

Turen varer 3-5? timer, så tag mad og drikkevarer med.

Turledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Ulvedybet torsdag den 15. august 2019. Mødested Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.30, eller Bjerget ved dæmningens østende kl. 09.00.

Andet halvår begyndes med en tur til Ulvedybet og omegnen af Limfjorden. Vi kigger på vadefugle-trækket, samt hvad der ellers rører sig i området.

Turen varer 6 til 7 timer. Tag proviant med.

Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

Vi håber at møde Jer på turene og mange venlige hilsener,
Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen og Poul Erik Sperling

 

,