Gråmejserne

Gråmejseture – specielt for seniorer

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:

Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05, pes@vildtfarmnord.dk.

Tscherning Clausen. Tlf.: 98 31 73 54, tsc.vib@mail.tele.dk.

Svend Erik Mikkelsen. Tlf.: 61 60 73 61, svemik45@hotmail.com.

 

Mail-liste for Gclip_image002råmejser.

For kort-varsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før.
Kan eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Krabtårnet, Vejlerne.

Send din mail adr. til: pes@vildtfarmnord.dk. mærket til Gråmejselisten.

 

Ture m.v. 2017 – efteråret.

Nyt spændende program fra Gråmejserne.

Vejlerne, onsdag 16. august 2017. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.00 eller Naturcentret på Bygholm dæmningen kl. 09.00.
Vi begynder med at observere ved Midtsøen på Bygholm. Herefter kan vi vælge at køre til Kraptårnet, Lund Fjord skjulet, Kærup Holme/Kogleaks, Tømmerby Fjord og Arup Vejle. Hvilke tårne/skjul vi besøger besluttes på dagen. Der er mange gæs, ænder og vadefugle på dette tidspunkt, men også gode muligheder for at se Havørn, Vandrefalk, Trane og Skestork.
Turen varer 6-7 timer, husk derfor madpakke og drikkevarer. Turledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Nationalpark Thy og Agger Tange. En tredages tur 25-27. september. Mødested: Kvickly ved Bouet mandag den 25. kl. 10.
Dette er en tur til Nationalpark Thy og Agger Tange. Opsamling ved Bouet hvorfra vi kører samlet over Vejlerne m. m. til Vesterhavsgården, Vorupør, hvor vi skal bo i 2 nætter. Det er sted med god plads, et stort fællesrum og stort køkken. Det er typiske lejrskolefaciliteter. Der er muligheder for at få eget rum.
De to dage bruger vi på Agger Tange og dele af Nationalparken. Hvornår og hvordan tilrettelægges alt efter vejret, for vi kan også vælge alternative steder i området.
Prisen for overnatning bliver afhængig af hvor mange deltagere vi bliver, men max 1000 kr. pr. deltager, sandsynligvis noget lavere. Der er 25 pladser. Tilmelding er efter princippet: Først til mølle! Du skal have madpakke og drikke med til turens første dag. Morgenmad og madpakker til resten af turen købes fælles. Aftensmaden aftaler vi i fællesskab.
Tilmelding til Poul Erik Sperling: pes@vildtfarmnord.dk
Tilmelding senest torsdag den 7. september.
Turledere: Tscherning Clausen , Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling

Hirtshals, mandag den 23/10. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads Loftbrovej, Bouet kl. 08.00 eller ved Hirtshals Fyr kl. 09.00. Vi undersøger, om der foregår noget havtræk udfor fyret og gennemgår havneområdet for at finde måger som Gråmåge, Hvidvinget måge og Rider. Det skulle også være muligt at få lejlighed til at se Danmarks sidste Toplærker. Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen.

Georgien af Anni Guldberg Madsen, mandag 30/10,  kl. 14-16,00 i DOF-lokalerne, Golfhuset Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg.
Anni har deltaget i en fugletur til Georgien med Scanbird, hun vil fortælle om turen til dette spændende land og vise billeder af fuglene herover fra. Kaffe og kage kan købes og biblioteket er åbent.

Lille Vildmose, tirsdag 14. november 2017. Mødested: Lille Vildmosecentret kl. 09.
Større antal af Pibesvaner, Sangsvaner, Sædgæs, Kortnæbbet Gæs og Canadagæs er nu ved at samles i mosen sammen med mindre antal Bramgæs og Blisgæs. Rovfugle som Fjeldvåge, Vandrefalk, Kongeørn og Havørn træffes også jævnligt ligesom Stor Tornskade. Endelig kan vi, hvis vi har heldet med os, lykkes med også at se Elgene.
Der er måske også nyt om genopretningen af Birkesø.
Turen varer 4-5 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Fugletur med efterfølgende julefrokost torsdag den 7. december.
Lindholm Fjordpark kl. 10. Mødested: P-pladsen ved Åvej/Stenholmsvej. Den ligger lige op ad Thistedvej på vej ud af Nørresundby.
Vi afholder julefrokost som afslutning på dette års program. Vi starter med at gå en tur i Lindholm Fjordpark, hvor der kan opleves en del småfugle bl.a. Skægmejse, Sjagger m. fl. Nogle af dem er gæster nordfra. I fjorden er der gode chancer for at se Lysbuget Knortegæs, forskellige andefugle som Gråand, Hvinand, Stor og Toppet Skallesluger. Turen varer ca. 1½ time.
Derefter kører vi til Golfhuset og holder julefrokost. Pris: 200 kr. for mad og julesnaps. Øvrige drikkevarer medbringer du selv. Vi påtænker at afholde et lille arrangement i forbindelse med frokosten.
Tilmelding er nødvendig til Svend Erik Mikkelsen: svemik45@hotmail.com
Turledere: Tscherning Clausen, Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen

Nordmandshage og Vendsyssels østkyst, torsdag 18. januar 2018. Mødested: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 09 eller ved Hals Kirke kl. 09.30.
Vi ser først efter fugle ved Hals Havn og kører derefter ud til Nordmandshage samt op langs kysten til Hou og Asaa. Den endelige rute afgøres på dagen afhængig af hvilke fugle der er i områderne samt vejrforholdene. Ved Limfjorden og havnene er der mulighed for forskellige vadefugle, og i baglandet svaner, gæs og rovfugle.
Turen varer 4-5 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

 

Hilsen og med håbet om at se Jer derude.
Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen og Poul Erik Sperling