Gråmejserne

Gråmejseture – specielt for seniorer

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:

Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05, pes@vildtfarmnord.dk.

Tscherning Clausen. Tlf.: 98 31 73 54, tctscherning@gmail.com

Svend Erik Mikkelsen. Tlf.: 61 60 73 61, svemik45@hotmail.com.

Mail-liste for Gclip_image002råmejser.

For kort-varsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før.
Kan eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Krabtårnet, Vejlerne.

Send din mail adr. til: pes@vildtfarmnord.dk. mærket til Gråmejselisten.

Ture i 2018  –  efteråret.

Nyt spændende program fra Gråmejserne.

Jerup Strandenge og Elling Å udløb, onsdag 22. august 2018. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.00 eller P-pladsen ved Elling Kirke kl. 9.00.
Støvler er nødvendige. Vi begynder ved Elling Å’s udløb og derefter tager vi til Jerup Strand. Vi går rundt i områderne, hvor der er mulighed for at se forskellige vadefugle og terner. Hvis tiden og vejret er til det, tager vi ind i baglandet. Turen varer 4-5 timer, husk madpakke og drikkevarer..
Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.

Birkesø, Lille Vildmose, tirsdag 11. september 2018. Mødested: Lille Vildmosecentret, kl. 09.00.
Genopretningen af Birkesø er nu en realitet og foregik meget hurtigere end forventet. Fuglene har øjeblikkelig kvitteret ved at tage søen i besiddelse i stort antal, det være sig både som raste-, fouragerings- og ynglelokalitet. Søen har allerede i foråret haft besøg af arter som Sort Stork, Skestorke, Sølvhejrer, Traner og Hvidvinget Terne. Vi besøger allerførst udsigtspavillonen på søens østbred og senere andre udsigtspunkter omkring søen.
Turen varer ca. 5 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen.

Tre dages tur til Sydfyn og Langeland i dagene 8. til 11. oktober 2018.

Turen er i egne biler. Vi skal besøge forskellige lokaliteter på Sydfyn, samt på en dagstur til Sydlangeland. Nærmere besked om mødested og samkørsel m. m. gives efter afsluttet tilmeldingsperiode.
Vi skal bo på vandrehjemmet i Fåborg. Prisen vil variere efter, hvor mange man bor sammen. Mulighed for enkeltværelse. Vandrehjemmet er totalt ny renoveret, også baderum og toiletter, men de er uden for værelserne.
Der er plads til 20 deltagere.
Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen
Tilmelding Svend Erik Mikkelsen: svemik45@hotmail.com senest mandag den 6. august.

Hyggemøde i Golfhuset torsdag den 1. november 2018 kl. 14 til 16

Kom og fortæl om en god fugle-/naturoplevelse med dine billeder af samme. I dag er der så mange folk som har kamera med på fugleturene og tager gode billeder. Vi lægger derfor op til, at der er nogle iblandt os, som gerne vil vise vore billeder og fortælle om begivenheden. Vi forestiller os, at der på en eftermiddag på et par timer, kan være plads til 4-8 personer, der vil vise billeder og fortælle om dem.
For at kunne tilrettelægge de to timers indhold er der tilmelding for dem, der har noget at vise til: Svend Erik Mikkelsen på: svemik45@hotmail.com

Hanstholm Vildtreservat og Nors Sø mandag den 12. november 2018.

Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.00 og Naturcentret på Bygholm Dæmningen kl. 09.00, og Sårup P-plads kl. 9,30.
Vi vil forsøge at kikke nærmere på det store reservat og dets søer.
Hjemturen vil gå over Vejlerne.
Turledere: Svend Erik Mikkelsen, Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Tur i Lundby Bakker med efterfølgende julefrokost, torsdag 6. december 2018. Mødested: Festpladsen ved Hadsundvej kl. 10.00 eller Golfhuset i Aalborg kl. 12.00.
Vi går en frisk tur i skoven og samler appetit til frokosten. Vi ser og hører vel nogle af årstidens almindelige småfugle. Turen varer ca. 1½ time, hvorefter vi kører til Golfhuset. Du skal betale ca. 200 kr. for mad, julesnaps og kaffe; øvrige drikkevarer medbringer du selv. Nødvendig tilmelding til Svend Erik: svemik45@hotmail.com
Turledere: Svend Erik Mikkelsen, Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Als Odde og Mariager Fjord, mandag 14. januar 2019. Mødested ved samkørsel fra Aalborg: Pendlerpladsen på Th. Sauersvej (ovenfor motorvejen) kl. 09.00 eller Als Odde ved Mariager Fjords munding kl. 10.00.
Fra Als Odde ser vi på de fugle der måtte være på havet og i fjorden og vi kan gå op langs kysten mod Helbertskov eller langs diget på fjordens nordside. Der kan ses forskellige andefugle, knortegæs og Stor Regnspove m.fl. Vi har tidligere haft udbytte af at køre hen til bugten ved Havnø.
Turen varer 4-5 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen.

I april-maj 2019 laver vi en bustur til Stortrappens land, ”Havelland” NV for Berlin.
Der er mulighed for at se fugle som: Stortrapper, lærkefalk, hedehøg (maj), sort og hvid stork, trane, gulirisk.
Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.

Vi håber at møde Jer på turene og hilsen
Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen og Poul Erik Sperling,