Gråmejserne

Gråmejseture – specielt for seniorer

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:

Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05, pes@vildtfarmnord.dk.

Tscherning Clausen. Tlf.: 98 31 73 54, tctscherning@gmail.com

Svend Erik Mikkelsen. Tlf.: 61 60 73 61, svemik45@hotmail.com.

 

Mail-liste for Gclip_image002råmejser.

For kort-varsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før.
Kan eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Krabtårnet, Vejlerne.

Send din mail adr. til: pes@vildtfarmnord.dk. mærket til Gråmejselisten.

 

Ture m.v. 2018 – foråret.

Nyt spændende program fra Gråmejserne.

Nordmandshage og Vendsyssels østkyst, torsdag 18. januar 2018. Mødested: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 09 eller ved Hals Kirke kl. 09.30.
Vi ser først efter fugle ved Hals Havn og kører derefter ud til Nordmandshage samt op langs kysten til Hou og Asaa. Den endelige rute afgøres på dagen afhængig af, hvilke fugle der er i områderne samt vejrforholdene. Ved Limfjorden og havnene er der mulighed for forskellige vadefugle, og i baglandet svaner, gæs og rovfugle.
Turen varer 4-5 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Hammer Bakker, torsdag den 15. februar 2019. Mødested: P-plads ved Vodskov Kirke kl. 09.00.
Vi går en tur og finder vinterens småfugle, der altid har været mange af i Hammer Bakker. Det er alle mejsearterne, Træløber, Bog- og Kvækerfinke, Korsnæb, Grønirisk, Grønsisken, Fuglekonge, Grønspætte, Stor Flagspætte, kragefugle samt Musvåge og måske en overraskelse.
Ud over dette tager vi måske en tur til Rærup Slambassiner ved Limfjorden for at finde Skægmejse, skalleslugere m.fl.
Turen varer omkring 5 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen.

Film om Kilderne ved Mariager Fjord ved Hans Flou, onsdag 14. marts 2018 kl. 14-16 i DOF-lokalerne i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg.
Hans har lavet en del film, bl.a. om Lille Vildmose og på det seneste også om kilderne ved Mariager Fjord. Mødet skal ses som en introduktion til turen til Mariager Fjord 20. marts.
Der kan købes kaffe og kage og biblioteket er åbent.
Mødeleder: Tscherning Clausen.

Mariager Fjord, tirsdag 20. marts 2018. Mødested: Valsgård Kirke kl. 09.00.
Vi kan besøge forskellige lokaliteter som Valsgård Bæk, Hjerritsdal Mølle, Bramslev Bakker, Stinesminde eller Kielstrup Sø.
Ved Valsgård Bæk kan vi være heldige at se Bjergvipstjert og ved Kielstrup Sø, hvor der er en skarvkoloni, er der mulighed for Havørn.
Turen varer 5-6 timer, så medbring frokostpakke og drikkevarer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Vilsted Sø, tirsdag 10. april. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Pendlerpladsen på Th. Sauersvej (ovenfor motorvejen) Aalborg kl. 09.00, eller ved Ranum P-plads kl. 10,00. Den ligger for enden af Kærvej. Kør fra Seminarievej ned ad Kærvej forbi Ranum efterskole til P-pladsen for enden af vejen. Der er skilte oppe ved vejen med Vilsted sø. GPS-koordinater er N 56,89699 og E 009.24089.
Vi kører rundt om søen og observerer fra forskellige steder. Der er mulighed for svaner, gæs og ænder, og er vi heldige f. eks. Blisgås, Lille Skallesluger og Vandrefalk.
Turen varer 5-6 timer.
Turleder: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

Jyske Ås, mandag den 14. maj 2018. Mødested P-pladsen ved Dronninglund Slot kl. 8.00.
Vi begynder med en tur i Slotsskoven. Derefter kører vi op til forskellige lokaliteter i Jyske Ås. Der er gode chancer for at opleve alle ynglende småfugle herunder Bjergvipstjert, samt flere rovfuglearter. Turens formål er samtidig at vise forskellige gode biotoper op gennem Jyske Ås komplekset, som er Vendsyssels længste randmoræne fra sidste istid.
Turen varer omkring 6 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen.

Bedsteforældredag med børnebørn i Østerådalen i Aalborg, lørdag 2. juni 2018 Kl. 14-16. Mødested ved Infohuset, Over Kæret.
Vi gentager dette arrangement, som vi har afholdt før. Datoen er afhængigt af godkendelse af Aalborg Kommunes Naturvejledere.
Se mere herom senere på hjemmesiden: www.dofnord.dk.
Tilmelding til arrangementet er nødvendig inden den 29. maj til: Poul Erik Sperling pes@vildtfarmnord.dk, tlf.: 20 28 44 05.

Nordlige Vejler og Bulbjerg, fredag 8. juni 2018. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.00 og Naturcentret på Bygholm Dæmningen kl. 09.00.
Efter at have set lidt på de fugle der er på Bygholm, kører vi til tårnet på Krapdiget, og senere til tårnene ved Han Vejle og Kogleakssøen (Kærup Holme). Turen afsluttes med et besøg på Bulbjerg, hvor det især er ridekolonien vi skal opleve. Turen varer 6-7 timer så medbring mad og drikkevarer.
Turledere: Svend Erik Mikkelsen, Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Jerup Strandenge og Elling Å udløb, onsdag 22. august 2018. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.00 eller P-pladsen ved Elling Kirke kl. 9.00.
Støvler er nødvendige. Vi begynder ved Elling Å’s udløb og derefter tager vi til Jerup Strand. Vi går rundt i områderne, hvor der er mulighed for at se forskellige vadefugle og terner. Hvis tiden og vejret er til det, tager vi ind i baglandet. Turen varer 4-5 timer, husk madpakke og drikkevarer..

Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.

 

Hilsen og med håbet om at se Jer derude.
Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen og Poul Erik Sperling