Generalforsamling i DOF Nordjylland 10. februar 2018

GF_2017_2Der afholdes generalforsamling i DOF Nordjylland, lørdag den 10. februar 2018, kl. 11.00 i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej, 9000 Aalborg.

Foreløbig Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Forslag fra medlemmerne
8. Eventuelt

Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger (20.1.2018) før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden offentliggøres 27.1.2018.

Efter generalforsamlingen bydes der på frokost.

Kun medlemmer af DOF har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Peter Lund Kristensen