En mørk og kølig dag. Gråmejsetur til Hirtshals 23. oktober 2017

Hirtshals FyrDer var mørkt i vejret, da de folk der i dag, mandag den 23. oktober, gjorde klar til en gråmejsetur til Hirtshals. I Aalborgområdet regnede det ret kraftigt. Et tjek på DMI`s radar viste, at regnen mest faldt her og det så bedre ud længere nordpå.

Hvor mange ville møde op på denne mørke dag? 19 i alt, hvoraf langt de fleste kørte direkte til Hirtshals Fyr. Vi var 6 som mødtes i Bouet og på vej forbi Brønderslev stilnede regnen af. Der var tørvejr i Hirtshals. Den hårde vind kom fra øst, så vi startede med at stå i læsiden af fyret og kigge ud over havet. Der var ikke mange fugle i bevægelse over havet, men lidt har også ret til opmærksomhed. Sule 25, Sortand min. 200, Edderfugl 85, Lomvie 9 samt enkelte lommer var de mest bemærkelsesværdige.

Selvom vi stod i læ af fyret, var afkølingen alligevel mærkbar. Derfor var en del af deltagerne med på, at gå en tur på stranden og strandluske lidt der. Det var nu heller ikke så ligetil at komme ned på stranden, for stierne ned af skrænterne fra fyret var meget smattede, så flere vendte om for ikke at risikere at falde på halen og blive mere end almindelig beskidt af de lHirtshalserede skrænter. Dem der entrede nedad fik belønning af at se en flok på 31 Sandløbere fouragere livligt i vandkanten. Da gruppen nåede op igen, var de fleste gået i læ i det lille geologiske museum, hvor der var tåleligt at opholde sig, mens formiddagskaffen blev indtaget.

Derefter gik turen til havnen. Her var der ikke mange fugle, ikke engang måger. ”Nej, det æ int igång vejr få en måge”. Enkelte Edderfugle lå i læ bag en mole og ude i indsejlingen til havnen, var der et par Lomvie og en Rødstrubet Lom som jævnlig dykkede. Vi kørte i stedet op i byen for se efter Toplærker. De tre vi så og hørte , opholdt sig omkring Toplærkegården og fouragerede en del på vejen og fortovet. De virkede heldigvis ret trafiksikre, for de måtte lette mange gange på grund af trafikken. Det var en fin oplevelse, men hvad så nu?

HirtshalsEn kort briefing på dette emne og en beslutning. Vi ville køre til Hirtshals Øststrand, og derefter tilbage til fyret for at komme i læ til madpakkerne. På Øststranden stod vinden lige ind, så det var en kold omgang. Her var mågerne, flest Svartbag og desuden 4 Ryler, en Mørkbuget Knortegås, samt en del småfugle, bl.a. 80 Bjergirisker. Efter en halv time i den stride blæst, kørte vi til fyret igen og nød at sidde indendørs. En kold øl var ikke dagens bedste valg til sin madpakke, men det var derimod en kop varm kaffe.

Lysten til at komme ud i vinden igen var ikke stor, så vi valgte at køre til Kjul Klitplantage og søge efter småfugle, specielt Lille Korsnæb. Det blev til en god times tur i plantagen. De forventelige småfugle var der. Også korsnæbbene, som var den art, vi havde stillet i udsigt at opleve. De var der i flere flokke, men alle omstrejfende, så vi fik ikke lejlighed til at se dem fouragerende på træernes kogler. Et grågåsetræk passerede over skoven midt i det hele, men den enkelte fugl som tiltrak sig størst opmærksomhed og var mest uventet, var en Træløber, selvom ikke alle lykkedes med at se den i den mørke granskov.

SvartbagEderfuglToplærkeMed den iagttagelse var dagen gået og vi kørte hver især hjem til en kop god varm kaffe/te i et dejligt opvarmet hus.

Tekst: Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen
Foto: Børge Søndergaard, Aase og Erland Jensen