En dag i Mosen.

Elg223 meldte sig til DOF Nordjyllands invitations tur til Lille Vildmose d. 7. januar 2018. Men da dagen nærmede sig, var der desværre noget af et mande/kvindefald idet 12 måtte melde fra. Influenzaen havde sin del af skylden, og jeg håber de ramte får chancen en anden gang.

11 inviterede + Brian (den garvede Mosekender og guide) og undertegnede fra DOF Nordjylland vandrede og kørte mosen tynd i 5 timer. En dag med høj klar himmel og skyfri sol gav turens deltagere en dejlig dag ude i Mosens natur. Da vinden desuden var næsten fraværende, gennemførte alle uden forfrysninger – på trods af flere graders frost.

Vi listede af sted fra Lille Vildmosecentret og efter nogle få hundrede meter stoppede Brian os, for drillende at fremvise SjaggerMosens mest stivbenede elg i form af den opstillede model ved Møllesøvej. Men hurtigt derefter var der gevinst. 5 elge blev det til, en kvie, 2 tyre og en ko med kalv gumlede alle løs på de vækster, de er ansat til at holde nede. De var ret imponerende at skue, selv om afstanden var i kikkertlængde.

Ræv, rådyr og især kronhjortene viste sig frem flere steder. Udsigterne fra henholdsvis Høstermarktårnet og Rovfugletårnet var især begunstiget med disse hjortedyr. Men ved det sidstnævnte tårn var der også en enkelt kongeørn, der havde sat sig i “Favorittræet”, den høje skævgrenede gran mod øst. En krage fik irriteret ørnen så meget, at den blev nødt til at lette. Vi så derfor ørnen på vingerne i ca. 15 sekunder, inden birkeskoven skjulte ørnens videre færd.

BrandtårnetGodt vejr på denne årstid resulterer som regel i frost og is på alle de stille ferske vande. Det betød, at alle andefugle var rykket ud af Mosen og formodentlig opholdt sig i Kattegat eller Limfjorden. Til gengæld var både grågæs og sangsvaner nærværende, og især sangsvanerne viste fine landingskunster og balance evner, når de landede på isen og brugte vingerne som “bremseklodser”.

Sjaggere, ravn, musvåge, Husskade og stillits viste sig også, men generelt var der ikke så mange fuglearter at se netop denne dag, de steder hvor vi valgte at kigge, men til gengæld var elg, kron- og rådyr jo talrige.

Tak til Brian for en god guidning og til deltagerne for interessen og de mange spørgsmål. Flere efterspurgte næste gang, og jeg fortalte om muligheden ved Naturmødet til maj. Se efter på hjemmesiden og hold øje med kalenderen der.

Tekst: Jens Østergaard
Foto: Brian C. Skræm