Aalborggruppen

Aalborgruppen, som er en sammensmeltning af Biblioteksudvalget og Aalborggruppen, står for planlægning og afvikling af medlemsmøderne i Golfhuset i Aalborg.

Planlægning af de cirka 8 årlige møder er den mest omfattende del af gruppens opgaver. Nye materialer til biblioteket skaffes via anmeldereksemplarer fra ind- og udland, gaver og køb. Indtægter vedrørende udgifter til møder og til materialekøb skaffes via salg af kaffe og kager ved medlemsmøderne og ved den årlige biblioteksauktion.

I begyndelsen af 2011 blev lokalerne sat i stand, malet og udsmykket med flotte fotos. Lokalerne bruges udelukkende af Danmarks Naturfredningsforening og DOF-Nordjylland til bestyrelsesmøder og til medlemsmøderne. Ved møderne er der adgang til gratis lån fra det righoldige bibliotek – bøger, tidsskrifter og lydoptagelser.

Hvis du har tips og idéer til foredragsholdere ved medlemsmøderne eller til indkøb til biblioteket, så er du velkommen til at kontakte et af gruppens medlemmer.

Gruppen består af:

Anton Thøger Larsen, tlf.: 28 69 13 73. mail: rangerdanmark@gmail.com

Sørn Nordhald

Ulla Bryanne

Thorkild Lund

Gruppen holder til i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11, 9000 Aalborg.