Høringssvar

Høringssvar fra DOF Nordjylland på Natura 2000-handleplaner:

Brønderslev Kommune: Høringssvar fra DOF Nordjylland

Jammerbugt Kommune: Høringssvar til Jammerbugt Kommune fra DOF Nordjylland

Hjørring Kommune: Høringssvar til Hjørring kommune, Natura 2000 planer 2016-2021 og Hjørring Kommunes svar på fremsendt høringssvar

 

Høringssvar fra DOF Nordjylland til kommunal Naturpolitik:

Hjørring Kommune: DOF’s høringssvar til Hjørring Kommunes Naturpolitik, 2016

 

Høringssvar fra DOF Nordjylland til Kommuneplaner:

Hjørring Kommune: DN Hjørring og DOF Nordjyllands kommentarer til Hjørring Kommunes forslag til Kommuneplan, 2016