Nu har også Nordjylland ynglende vandrefalke

Fodring_af_unge(Med tilladelse fra Jan Skriver, bringer vi her på hjemmesiden ubeskåret DOFs pressemeddelelse af 13.7.2018).

For første gang i nyere tid yngler verdens hurtigste fugl, vandrefalken, nord for Limfjorden. Meget passende har den slået sig ned på Nordjyllandsværket, hvor to unger er kommet på vingerne. I år er der i Danmark 23 lokaliteter med vandrefalkepar. 12 af parrene har ynglet.

I Nordjylland kan man nu opleve om ikke kronen, så i hvert fald falken på værket.

Sagen er den, at et par vandrefalke har slået sig ned på Nordjyllandsværket, hvor det er lykkedes de hurtige rovfugle at fostre to flyvefærdige unger.

Det er første gang i nyere tid, at vandrefalken yngler så nordligt i Danmark. Efter at have været forsvundet som dansk ynglefugl i næsten tre årtier, vendte vandrefalken i 2001 tilbage og fik æg og unger på Møns Klint.
Med afsæt fra Møn er den danske bestand siden vokset til flere end en snes ynglepar. Og i år er Nordjylland kommet med som ny landsdel for ynglende vandrefalke, der går for at være verdens hurtigste dyr. Engang blev en vandrefalk målt til at styrtdykke med 389 kilometer i timen.

”Vi var faktisk slet ikke klar over, at vi havde så fornemme logerende, før en lokal ornitolog gjorde os opmærksom på falkeparret. Rovfuglene har haft rede på en brandtrappe næsten øverst oppe på en cirka 50 meter høj kraftværksblok, som ikke længere bliver brugt. Derfor er der her ekstra fred og ro”, siger Jesper Høstgaard-Jensen, der er direktør på Nordjyllandsværket.
Blokken, hvor vandrefalkene har etableret sig, skal rives ned om nogle år, men Nordjyllandsværket er klar med et nyt boligtilbud til rovfuglene.

”Vi vil i samarbejde med ornitologerne meget gerne sætte en redekasse op et højt sted på værket, hvor falkene kan være trygge. Fuglene skulle jo gerne blive her”, siger Jesper Høstgaard-Jensen.

Flyveoevelser

Stejle og høje redelokaliteter

I år er der 23 lokaliteter landet over, hvor vandrefalkepar holder fast til. 12 af parrene har haft æg og unger.
Danmarks ynglebestand af vandrefalk har i disse år tilsyneladende fundet et niveau omkring 20-25 par, efter at et enkelt par for 17 år siden på ny slog sig ned for at yngle i den danske natur efter knap 30 års fravær af den spektakulære art.

”De helt oplagte redelokaliteter på stejle klippesider og klinter på Bornholm, Møn og Stevns er ved at være optaget. Men der er muligheder for flere ynglepar på broer, høje bygninger og sikkert også på kystskrænter. For eksempel er det oplagt, at der i Limfjordslandet på Mors og måske Fur kan yngle vandrefalke på de stejle skrænter. Her har vandrefalke vist tegn på at hævde territorium”, siger ornitologen og falkeeksperten Niels Peter Andreasen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler data om Danmarks vandrefalke.

I Jylland har vandrefalkene tilsyneladende en forkærlighed for kraftvarmeværker, for ud over på Nordjyllandsværket er der ynglepar på Skærbækværket ved Kolding og ved Aabenraa på Enstedværket, der nu er lukket, og som snart skal rives ned.

”Også Fynsværket, Kyndbyværket ved Roskilde Fjord og Stigsnæsværket på Sydvestjælland huser falkepar, der holder af højder, når de skal finde deres redested. Storebæltsbroen har også haft sit ynglepar, som kunne følges i live-tv. De to æg blev dog ikke til noget”, siger Niels Peter Andreasen.

Udsigt til indflytning i skoven

På Bornholm er en af vandrefalkene i et ynglepar af tysk herkomst. Det ved man, fordi fuglen er ringmærket. Derfor ved man også, at den pågældende falk er kommet til verden i et kuld, der blev fostret i en forladt fiskeørnerede.

”Dette kan være et lille signal om, at flere vandrefalke måske vil begynde at tage forladte rovfuglereder eller måske kragereder i brug som redesteder. Hidtil har Danmarks vandrefalke været knyttet til stejle skrænter og meget høje bygninger, der minder om klipper og bjerge. Måske kan vi igen få vandrefalke, der yngler i træer i skovene. Bare der er fred og ro, når vandrefalken etablerer sig, og masser af føde i form af fugle i passende størrelse i nabolaget af redestedet, kan arten trives. For eksempel har et par engang ynglet på jorden på Saltholm i Øresund. Og i den tyske del af Vadehavet er der flere jordrugende par på uforstyrrede småøer”, siger falkeeksperten.

Hannen_fra_parretVær varsom med nye bosteder

Byer med havneområder er oplagte ynglesteder for vandrefalke, for i reglen er der store bestande af duer, kragefugle, måger og stære på havnene eller i deres nabolag.

Endnu har vandrefalken dog ikke ynglet på havnene i Esbjerg, Aarhus og Aalborg, der ellers i flere år har budt sig til med redekasser sat op i passende højde.

Men på Vejle Havn holder et par vandrefalke til, og den ene af fuglene er ringmærket som unge i Polen.
Niels Peter Andreasen tror, at Danmarks vandrefalkebestand har stabiliseret sig.

”Med den ret stabile bestand, vi har i disse år, er det ikke hensigtsmæssigt at oparbejde en unaturlig stor bestand af en art, som i det danske landskab har sin begrænsning, og som kan forrykke balancen for andre beskyttelseskrævende fuglearter i nabolaget.

Eksempelvis kan det gå hårdt ud over ynglende vadefugle, hvis vandrefalke har deres jagtmarker over værdifulde lokaliteter for engfugle. Derfor skal man tænke sig nøje om, før man for eksempel sætter nye redekasser op i nærheden af fuglerige vådområder, hvor falkene endnu ikke har slået sig ned”, påpeger falkeeksperten.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Niels Peter Andreasen, DOF’s ekspert i vandrefalken.
Tlf. 55 81 85 18.

Jesper Høstgaard-Jensen,
direktør Nordjyllandsværket.
Tlf. 25 19 93 72.

Anton Thøger Larsen,
DOF-Nordjylland.
Tlf. 28 69 13 73.

Tekst: Jan Skriver
Fotos: Lars Grøn

PS: Yngleparret blev fundet tirsdag den 3.7.2018 af Carlo Chr. Pedersen, Tversted, som kontaktede Børge Søndergård fra DOF Nordjyllands bestyrelse. Sagen har indtil offentliggørelse været håndteret af Anton Thøger Larsen, Vodskov, Lars Grøn, Aalborg/DOFs Feltudvalg og mig. Anton varetager den fremtidige kontakt til Nordjyllandsværket.
Med venlig hilsen Børge Søndergård

Zello – brug din mobiltelefon som WalkieTalkie

Zello har eksisteret i nogle år, men først her i foråret har den fået rigtig gennemslagskraft blandt fuglefolket i Nordjylland. Og med god grund. Zello er en pragtfuld App, som laver din mobiltelefon om til en WalkieTalkie.  Hvis du har en Android telefon, finder du Zello på Google Play. Har du en iPhone, finder du den på AppStore.  Når du har installeret og opsat Zello på din telefon, kan du aflytte samtaler i en valgt gruppe (kaldet Channel), og du … Læs videre

Nyeste fuglebøger 2018

Vores månedlige onsdags-åbent bibliotek er nu ved også at blive et mødested for en snak om Fuglebøger, rejser og hvor der er set fugle for nylig. Og det er vi glade for, så mød gerne op bare for at få en kop kaffe og en snak. Ellers har vi her sidst på foråret fået en masser nye fuglebøger både som anmeldereksemplarer og som indkøb. Jeg vil lige omtale nogle af de indkøbte kort, da de jo ikke kommer som anmeldelser. … Læs videre

Gråmejsetur til Vejlerne og Bulbjerg 8. juni 2018

Forårets sidste fugletur gik, med 23 deltagere og et utrolig dejligt og meget varmt sommervejr, til de nordøstlige lokaliteter i Vejlerne og Bulbjerg. Mødestedet var besøgscentre på Bygholm Dæmningen. Herfra blev der, mens der blev nydt kaffe m.m., bl.a. set en Havørn, Traner 5, Skestorke 4, Stor kobbersneppe 3, mange Grågæs og en Bramgås, der åbenbart ikke kom med, da forårstrækket gik nordpå. Næste mål var Kraptårnet i den nordøstlige del af Bygholm Engen. Fra stien ud til tårnet kunne … Læs videre

I Skindbjerglund og Klepholm med Rold Skov Gruppen 2. juni 2018

Lørdag den 2. juni kl. 05.00 stod Lilli Christoffersen i spidsen for 6 friske kvinder og en rask mand, som var klar til at spotte fugle, først i det spændende Skindbjerglund og bagefter i Skørpingholme, og selv om vi helt klart manglede de mest kyndige ornitologer fra vores gruppe, så var vi alligevel kyndige nok til at kunne artsbestemme en række fugle, også kun ved sangen. Det var vi faktisk ret stolte af. Skindbjerglund, som hører under statsskoven i Rold … Læs videre

En smuk morgen og god dag – En Gråmejsetur 14. maj 2018

Forventningens glæde har det godt sådan en morgen, hvor man gør sig klar til at skal af sted på dagens Gråmejsetur i Jyske ås. Flot solskinsvejr lige fra morgenstunden og vejrudsigten er god for resten af dagen. Det er småfuglene, både de stationære og trækfuglene, der nu er i gang med årets formering. Det er mest dem dagens tur har fokus på. 21 kvinder og mænd mødte op til turen. Vi startede med at gå fra Dronninglund slot, en tur … Læs videre

Rold Skov Gruppens kasseprojekt.

”2012 lader til at være et gennembrud for perleuglen som dansk ynglefugl. Efter flere års tilløb med ganske få par er bestanden denne sommer på mindst 7 og måske 9 ynglepar” Jan Skriver ”Kasserne kan være med til at bane vejen for en dansk bestand” Klaus Dichmann ”Fødetilgængeligheden i området virker til at være en afgørende faktor i, om en perleugle vælger at yngle i kassen – det er den vigtigste faktor” DOF´s perleugleprojekt   Er der noget at sige … Læs videre

Nordjyske ornitologer begejstrede ved udsigten til nyt naturområde

Torsdag kunne Den Danske Naturfond offentliggøre, at man har købt 450 ha af Hammer Bakker. Visionen er et sammenhængende naturområde på mere end 1000 ha, hvor nåleplantager med tiden skal udvikles til løvskove, heder og græsland Fremtiden for fugle og fuglekiggere i Nordjylland er lige blevet lidt bedre. For med Den Danske Naturfonds opkøb af 450 ha plantage i Hammer Bakker, er der taget et markant skridt i retningen mod at udvikle et vildere og mere dynamisk naturområde tæt ved … Læs videre

Rold Skov gruppens tur til Mulbjerge 5. maj

Lørdag den 5. maj var DOF Rold Skov Gruppen atter på fugletur, og denne gang var det Jens Vinge, som havde bestluttet, hvor turen skulle gå hen. Og naturligvis, kan man vel næsten sige, skulle vi til Mulbjerge, som ligger i Jens’ pastorat i han civile job ved Aalborg kommune som Skov- og Landskabsingeniør. Jens startede ud med at fortælle lidt om området og ruten, som startede ud fra P-pladsen og nordpå ad skræntplatuaet og derefter ned på strandengen, som … Læs videre

Så er der Naturmøde i Hirtshals igen!

Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Gennem tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser. Naturmødet afholdes for tredje gang den 24.-26. maj 2018 i Hirtshals. Naturmødet er vind i håret, fuglekiggere og natursyn i konflikt. Det er debat, aktiviteter og folkefest, og her mødes økologer, konventionelle, nysgerrige, naturvejledere, børn, politikere, videnskabsfolk, vinterbadere og mountainbikere og mange flere. Naturmødet er – ligesom naturen – for alle, og sammen sætter vi … Læs videre

Endelig forår

Efter fem uger i Guatemala med op til 30 graders varme, glædede vi os til at komme hjem til et lidt køligere forår. Vi kom hjem til sne og kulde i slutningen af marts. Det var noget af en kold fornøjelse, men endelig i starten af april blev det gradvist varmere. Og det kunne ses på naturen. Citronsommerfugl og Nældens Takvinge er kommet frem fra brændestablerne, hvor de har overvintret. Larverne af Okkergul Pletvinge forlader sit spind for at forpuppe … Læs videre

Gamle træer

DET GAMLE TRÆ, OH LAD DET STÅ! H.C. Andersen skrev om dem – de gamle træer. Det gamle Træ, o lad det staa Det gamle Træ, o lad det staae, Indtil det døer af Ælde; Saamange Ting det husker paa, Hvad kan det ikke melde. Vi det saa fuldt med Blomster saae, De friske Grene hælde. Det gamle Træ, o lad det staae, Det maa I ikke fælde! Nu vil jeg da paa Vandring gaae, Men det kan jeg fornemme, … Læs videre

Kold men fuglerig tur til Vilsted Sø 10. april 2018

På en råkold (7 grader) og blæsende dag var der kun 15 deltagere til turen, der dog viste sig at blive en rigtig fuglerig tur. Vi startede fra Ranum ud mod nordsiden af søen, for her var der nogenlunde læ, og vi havde ikke gået længe, før vi hørte en rørdrum pauke. Det var en overraskelse, da den normalt ikke ses ved søen. Længere fremme fik vi øje på 5 Blisgæs i blandt Grågæs på bakken overfor os. Pludselig blev … Læs videre