Gråmejsetur til Vejlerne – 16. august

Vejlerne-2017_1Første tur i andet halvår 2017 gik til Vejlerne. Vi var heldige med at have fundet en dag med sol og tørvejr mellem to dage med regn og blæst og at være sammen med 24 fugleglade deltagere, som samledes ved besøgscentret på Bygholm dæmningen.

Det blev en dag, hvor de hvide hejrer og Skestorkene dominerede. De første – fire Sølvhejrer – kunne skimtes oppe i den nordlige del af Bygholm Engen. Her sås også to Traner. I mere ”menneskelig” afstand rastede der en Vandrefalk, en mindre flok Skestorke og mange Grågæs. Ved Bygholm Vestsø blev der fundet den Odinshane, som var blevet rapporteret dagen før. Den var ret aktiv og svær at holde styr på, men en art der ikke ses så ofte. Derefter krydsede alle deltagere den trafikerede vej for at tage et kig på rastende fugle ved Pytodde. Her blev dagens andet ”hit” fundet, nemlig en Silkehejre der gik Vejlerne-2017_2omkring og fangede småfisk. Her var der desuden Stor Regnspove 18, Canadagås 3 og Skestork 9.

Vi kørte nu videre til fugletårnet ved Tømmerby Fjord, hvor der blev set en Sølvhejre, to Mudderklirer, Rørhøg og Musvåge. Ved borde og bænke på P-pladsen blev der så spist frokost og set fire Ravne flyve lige over os da frokosten var overstået.

Næste stop var Arup Vejle, hvor der rastede 50-60 Skestorke ude på øen Melsig. Her blev også set to Rørhøge og igen masser af Grågæs. En gæstedeltager gjorde pludselig opmærksom på et dyr, der sprang omkring i det høje græs nedenfor skjulet. Det blev hurtigt klart, at der var tale om en Husmår. Det var en fin oplevelse og overraskende at se dette nataktive dyr midt på dagen.

Vejlerne-2017_4Sidste mål for turen var tårnene ved Kogleaks (Kærup Holme) og Lund Fjord skjulet. Ved Kogleaks så vi igen Sølvhejrer, en 4-5 stk., samt hørt og set Skægmejser i korte glimt. Et par fouragerende Fiskeørne tiltrak naturligvis en del opmærksomhed her. Ved Lund Fjord der er kendt for en stor bestand af Skægmejser, blev der desværre blot hørt enkelte samt hørt en Vandrikse. Her var der igen Fiskeørne i luften, dog sandsynligvis de samme som vi så ved Kogleaks.

Her sluttede så en dejlig fugletur i selskab med hyggelige Gråmejser.

Tekst: Tscherning Clausen
Fotos: Poul Erik Sperling og Børge Søndergård

DOF Nordjylland inviterede på fugletur til Ulvedybet.

Vi skulle mødes kl. 10 på Naturens Dag søndag d. 10. september – mødestedet var ved foden af Bjerget lige udenfor Gjøl. Men da jeg ankom knap en ½ time før, sad de første 4 allerede og forgreb sig på formiddagskaffen. Det gik herefter hurtigt med fremmødet og alle 20 var mødt da gonggongen lød. Jeg var så heldig, at der var et par meget garvede fugleguider med på turen, så jeg skulle blot introducere Poul Erik Sperling og Svend … Læs videre

Spændende DOF-arrangementer i efteråret 2017

DOF Nordjyllands efterårsprogram ligger nu klar på hjemmesiden. Det er et varieret og spændende program, som vi ikke mindst kan takke lokalgrupperne i Frederikshavn/Hjørring, Aalborg, Rold Skov og Gråmejserne for. Programmet vil sikkert udvikle sig yderligere henover efteråret, så følg løbende med på hjemmesiden. Herunder følger smagsprøver på alle arrangementer og aktiviteter fordelt på månederne: August: Hans Christophersen og Anton Thøger Larsen byder på aftentur til Østkystens Vadehav (9.8.), hvor man mødes i Gerå kl. 17 for at spise den … Læs videre

Fuglenes Dag i Rold Skov

Den 28. maj var det Fuglenes Dag, og det blev også markeret i Rold Skov, nærmere bestemt på Stabelpladsen i Arden, hvor ca. 25 personer mødte op. De fremmødte blev delt i 2 grupper, hvorefter Jens Vinge og Søren Bøgh, som er to garvede fuglekiggere fra Rold Skov Gruppen, guidede hver en tur på godt en times tid. Der blev hørt mange fugle, men især en grønspætte, som fløj rundt lige omkring Stabelpladsen, gjorde begge grupper meget nysgerrige. Der blev … Læs videre

Trist resultat for de ynglende Kongeørne i Nordjylland

De nordjyske Kongeørne har haft et ry for at være stabilt produktive gennem alle år, siden de første gang ynglede i Nordjylland (og Danmark) for snart tyve år siden. Dette har de desværre ikke levet op til i år med en nærmest katastrofal sæson. Foruden enlige fugle består bestanden af fire par. Årets status for hvert af disse gennemgås kort herunder. Det nye ynglepar i Store Vildmose, der første gang ynglede i 2016, byggede ny rede, men ret tidligt blev … Læs videre

Referat – Fuglenes Dag I Høstemark Skov, søndag den 28. maj

Gad vide hvor mange gange vi har afholdt fuglenes dag med en morgentur i Høstemark Skov. Det er noget over 20. At det er blevet til en tradition fremgår af de mange gengangere blandt de fremmødte, blandt andet Willy Jørgensen, der noterer antallet af arter og deltagere, i år 43 morgenfriske fugleinteresserede. 32 arter blev noteret, mest bemærkelsesværdig var syv syngende Skovsangere alle hørt fra stierne. Hvor mange har så ikke været i skoven totalt. I de mange år jeg … Læs videre

Gråmejsetur til Skagen – 16. maj 2017

Vore bange anelser med hensyn til dagens vejrlig holdt desværre stik. Nattens regn fortsatte om morgenen, og selvom vi fik et par timer med tørvejr, efter at vi, 23 deltagere, var ankommet til mødestedet på Skagen Nordstrand, så var der mere regn på vej sydfra. Det bevirkede, at der næsten ikke var rovfugle, der trak ud over havet i dag. Af havtræk kunne vi blot notere Sule 5, Rødstrubet Lom 30, Splitterne 6 og Sortand 150. Enkelte rovfugle, Rørhøg 1 … Læs videre

Gråmejsetur til Tofte Skov 27. april 2017

Med tilladelse fra Aage V. Jensen Naturfond fik vi i dag lejlighed til at indbyde til en Gråmejsetur i det lukkede område Tofte Skov i Lille Vildmose. Det var et tilbud, der lokkede et rekordantal på 56 deltagere til mosen på en ellers temmelig kold morgen. Vi mødtes kl. 07 ved Lille Vildmosecentret, hvor vi, efter en kort velkomst, først pakkede deltagerne sammen i så få biler som muligt, inden vi kørte til Knarmou porten, som vi havde valgt som … Læs videre