Ringmærkning af fugle.

Svartbag med Sort ringJeg har det sidst årstid fotograferet ringmærkede måger på havnene i det nordjyske. Frederikshavn, Strandby, Skagen og Hirtshals.

Når den første er fundet og fotograferet bliver det lidt sjovt, at finde og fotografere de næste måger.

Er der mon nye måger i dag……

 

 

 

Svartbag med Sort ring

 

 

Sort ring med hvide tal og bogstaver.

Svartbag JU017 Ringmærket på Bergkilen, Mandal, Vest-Agder, Norge 26. juni 2015. Genfundet på Hirtshals Havn 20. juli 2018.

 

Jeg troede at mågerne var ret stedfaste, men det viser sig ganske uvidenskabeligt, at de kan være ret forfløjne.

Jeg har foto af måger som er ringmærket på øerne omkring Hirsholmene, øerne ved Nordre Rønner ved Læsø.

Danske måger kan også være ringmærket andre steder end de nævnte.

Jeg har mange foto af måger som er ringmærket i det sydlige Norge. Det ser ud som om at der er mange kolonier af måger i Syd Norge. Mange flyver til Danmark.

Nogle måger flyver langt.

En enkelt Svartbag som er ringmærket i Sverige i nærheden af Stockholm. Den 6. juni 2015 (rød ring med hvide tal og bogstaver) som er genfundet på Strandby Havn 2 gange i 2017. Det kunne være sjovt at få at vide hvilken rute den har brugt.

En enkel Sølvmåge med Gul ring som er ringmærket på Hirsholmene 24. juni 2015 og genfundet 18. september 2017 på Strandby Havn.

En enkelt Sølvmåge som er ringmærket på Åland, Finland 5. juli 2017. Genfundet på Hirtshals Havn som død 17. oktober 2017. Den havde en metal ringen om det ene ben som kunne identificere den. Ved at aflæse koden tal og skrift. Indmeldes via mail til Statens Naturhistoriske Museum, efter nogle dage kommer der svar i en mail om hvor og hvornår den er ringmærket.Svartbag med farveringSvartbag med farvering

 

 

 

 

 

 

 Svartbag med farvering

JT134 er ringmærket på Søndre Skjælholmen, Nesodden, Akershus & Oslo, Norge den 5. juli 2016. Genfundet på Hirtshals havn 20. juli 2018

JT134 har været vidt omkring.

Den er genfundet 30. og 31. juli 2016 i Norge flyver derefter til Uggerby strand. Her genfindes JT134 d. 13. september 2016.

Og igen i en periode fra 14. januar 2017 til 5.april 2017 forskellige steder i Holland. Tilbage til Hirtshals Havn i en periode fra 25. juli 2017 til 12.oktober 2017. Tilbage til Holland i perioden fra 2.november 2017 til 1.april 2018. Herefter er den genfundet på Hirtshals Havn i perioden fra 9.juni til 20. juli 2018.

At fotografere måger kan også være et studie i fjerdragter.

Fjerdragten og farver på næbbet er meget forskellig gennem de første ca. 4 år.

Den første vinter er fuglen meget brun og spraglet. Næbbet er ensfarvet sort.

Fuglen er ca. et halvt år gammel.

Den anden vinter er brystet blevet mere hvidt og næbbet er blevet lyst inderst og der er sort spids.

Fuglen er ca. halvandet år gammel.

Den tredje vinter er fuglen blevet sort på ryggen og vingerne begynder at blive sorte. Næbbet er blevet lysere og der er en sort plet.

Fuglen er ca. to et halvt år gammel.

Den fjerde vinter har fuglen antaget den sorte og hvide fjerdragt som en voksen fugl. Næbbet er blevet gult med en rød plet.

Fuglen er ca. tre et halvt år gammel.

Der er samme fjerdragtskift for alle måger. Der kan være andre kendetegn som ikke er beskrevet, men som kan være med til at vise alderen på fuglen.

Fugle Mortensen

Ringmærkning af fugle blev opfundet af Hans Christian Cornelius Mortensen. ”Fugle-Mortensen” Født i 1856.

Han var meget interesseret i fugle, men undre sig over hvor fuglene var om vinteren.

Han havde måske hørt historien om at, svalerne var på bunden af søerne om vinteren.

”Fugle-Mortensen” startede i 1899 med at ringmærke fugle. Han fandt på at sætte en let aluminiumsring på fuglenes ben når han havde fanget den. Ringen forsynede han med nummer og adresse. Så kunne folk som havde fundet en af ”Fugle-Mortensens” fugle give besked om hvor og hvornår de havde set fuglen.

”Fugle-Mortensen” beskrev hver eneste fugl. Art, køn, fjerdragt og alder. Inden de igen blev sluppet fri.

Ringmærkning er vigtig til videnskabelig brug. Det bruges til at kortlægge fuglenes træk ruter. Fra vinteropholdssted til yngleplads om foråret.

Til at følge fuglens ynglesucces eller for at følge om bestanden af bestemte fugle er i fremgang eller tilbagegang.

Globus som viser. Globale Trækfugleruter.Globus som viser. Globale Trækfugleruter.

 

 

 

 

 

 

 

Ringmærkning kan også give informationer om levested, hvilke territorier fuglene er i. Det kan også give et svar på hvorfor gamle fugle dør.

Ringmærkning kan måske også give informationer om global opvarmning. Trækker fuglene til Afrika, Sydeuropa eller hvor de nu trækker hen om vinteren eller bliver de i nærområderne.

Ændre træktiden sig om foråret eller om returtrækket. Kommer fuglene tidligere om foråret eller kommer de senere om efteråret.

Der er lovmæssige regler for ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark. Som forvaltes under ”Lov om jagt og vildtforvaltning.”

Der er regler for hvordan mærkning må finde sted. Danmarks Miljøundersøgelse og Zoologisk Museum har bemyndigelse til selv eller ved udpegning af tredje person at fange og ringmærke fugle.

Der er forskellige måder at ringmærke fugle.

– GPS sender som bruges til store fugle som Ørne. Senderen monteres på fuglen ved hjælp af en sele som fastgøres til vingerne.

Nu kan fuglen følges. Hvor opholder den sig og hvor længe. Det er en sikker og hurtig måde af få data på.

– En lille metalring som bruges til alle fugle.

På ringen er der en række tal og bogstaver som i koder fortæller hvor, hvornår og hvilket land som har stået for ringmærkningen af fuglen.

– Der bruges desuden større farve ringe. Her er det også en kode med tal og bogstaver.

Farve ringen sættes enten om halsen (Svaner og Gæs) eller på benet.

– Lyslogger er en tredje måde at mærke fugle på som bruges til de mindste fugle. Det er en sender som registre hvor fuglen er når der er solskin. Lysloggeren kan aflæses når og hvis fuglen genfanges i et net.

Hvis du finder en ringmærket fugl vil Danmarks Ringmærkningscentral gerne have besked.

Skriv til: ringing@snm.ku.dk

Ringmærkernes værktøj. Her måles vingen, farver og striber beskrives

 

 

 

 

 

 

Ringmærkernes værktøj. Her måles vingen, farver og striber beskrives. Fældning af fjer kan give et svar på alder.

Fuglen vejes og der tages måske blodprøve.

RødhalsRødhals

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om ringmærkning af fugle kunne et besøg på Trækfugle Center Skagen ”Det Grå Fyr” være en god ide.

Her kan man mod betaling komme med en ringmærker ud til et fangstnet og se hvordan ringmærkningen foregår.

Kilde: om ”Fugle-Mortensen” Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Kilde: Om data for ringmærkede fugle. Norsk hjemmeside under Stavanger Naturhistoriske Museum.

Kilde: Beskrivelse af fjerdragt. Fugle i Felten.

Kilde: Om regler for ringmærkning. Hjemmesiden ”Dyrlægevagten”

Tekst og foto. Aase Jensen

Kan det virkelig passe at vi ikke engang er 10 personer der skal opleve Sydfyn?

Kan det virkelig passe at vi ikke engang er 10 personer der skal opleve Sydfyn? Tjek lige om ikke det var noget for dig at være med på. Vi lover en god tur med gode oplevelser og god stemning. Tre dages tur til Sydfyn og Langeland i dagene 8 til 11 oktober. Turen er i egne biler. Vi skal besøge forskellige lokaliteter på sydfyn, samt på en dagstur til syd Langeland. Nærmere besked om mødested og samkørsel m. m. gives … Læs videre

Gråmejsetur til Vejlerne og Bulbjerg 8. juni 2018

Forårets sidste fugletur gik, med 23 deltagere og et utrolig dejligt og meget varmt sommervejr, til de nordøstlige lokaliteter i Vejlerne og Bulbjerg. Mødestedet var besøgscentre på Bygholm Dæmningen. Herfra blev der, mens der blev nydt kaffe m.m., bl.a. set en Havørn, Traner 5, Skestorke 4, Stor kobbersneppe 3, mange Grågæs og en Bramgås, der åbenbart ikke kom med, da forårstrækket gik nordpå. Næste mål var Kraptårnet i den nordøstlige del af Bygholm Engen. Fra stien ud til tårnet kunne … Læs videre

I Skindbjerglund og Klepholm med Rold Skov Gruppen 2. juni 2018

Lørdag den 2. juni kl. 05.00 stod Lilli Christoffersen i spidsen for 6 friske kvinder og en rask mand, som var klar til at spotte fugle, først i det spændende Skindbjerglund og bagefter i Skørpingholme, og selv om vi helt klart manglede de mest kyndige ornitologer fra vores gruppe, så var vi alligevel kyndige nok til at kunne artsbestemme en række fugle, også kun ved sangen. Det var vi faktisk ret stolte af. Skindbjerglund, som hører under statsskoven i Rold … Læs videre

En smuk morgen og god dag – En Gråmejsetur 14. maj 2018

Forventningens glæde har det godt sådan en morgen, hvor man gør sig klar til at skal af sted på dagens Gråmejsetur i Jyske ås. Flot solskinsvejr lige fra morgenstunden og vejrudsigten er god for resten af dagen. Det er småfuglene, både de stationære og trækfuglene, der nu er i gang med årets formering. Det er mest dem dagens tur har fokus på. 21 kvinder og mænd mødte op til turen. Vi startede med at gå fra Dronninglund slot, en tur … Læs videre

Rold Skov Gruppens kasseprojekt.

”2012 lader til at være et gennembrud for perleuglen som dansk ynglefugl. Efter flere års tilløb med ganske få par er bestanden denne sommer på mindst 7 og måske 9 ynglepar” Jan Skriver ”Kasserne kan være med til at bane vejen for en dansk bestand” Klaus Dichmann ”Fødetilgængeligheden i området virker til at være en afgørende faktor i, om en perleugle vælger at yngle i kassen – det er den vigtigste faktor” DOF´s perleugleprojekt   Er der noget at sige … Læs videre

Nordjyske ornitologer begejstrede ved udsigten til nyt naturområde

Torsdag kunne Den Danske Naturfond offentliggøre, at man har købt 450 ha af Hammer Bakker. Visionen er et sammenhængende naturområde på mere end 1000 ha, hvor nåleplantager med tiden skal udvikles til løvskove, heder og græsland Fremtiden for fugle og fuglekiggere i Nordjylland er lige blevet lidt bedre. For med Den Danske Naturfonds opkøb af 450 ha plantage i Hammer Bakker, er der taget et markant skridt i retningen mod at udvikle et vildere og mere dynamisk naturområde tæt ved … Læs videre

Rold Skov gruppens tur til Mulbjerge 5. maj

Lørdag den 5. maj var DOF Rold Skov Gruppen atter på fugletur, og denne gang var det Jens Vinge, som havde bestluttet, hvor turen skulle gå hen. Og naturligvis, kan man vel næsten sige, skulle vi til Mulbjerge, som ligger i Jens’ pastorat i han civile job ved Aalborg kommune som Skov- og Landskabsingeniør. Jens startede ud med at fortælle lidt om området og ruten, som startede ud fra P-pladsen og nordpå ad skræntplatuaet og derefter ned på strandengen, som … Læs videre

Endelig forår

Efter fem uger i Guatemala med op til 30 graders varme, glædede vi os til at komme hjem til et lidt køligere forår. Vi kom hjem til sne og kulde i slutningen af marts. Det var noget af en kold fornøjelse, men endelig i starten af april blev det gradvist varmere. Og det kunne ses på naturen. Citronsommerfugl og Nældens Takvinge er kommet frem fra brændestablerne, hvor de har overvintret. Larverne af Okkergul Pletvinge forlader sit spind for at forpuppe … Læs videre

Gamle træer

DET GAMLE TRÆ, OH LAD DET STÅ! H.C. Andersen skrev om dem – de gamle træer. Det gamle Træ, o lad det staa Det gamle Træ, o lad det staae, Indtil det døer af Ælde; Saamange Ting det husker paa, Hvad kan det ikke melde. Vi det saa fuldt med Blomster saae, De friske Grene hælde. Det gamle Træ, o lad det staae, Det maa I ikke fælde! Nu vil jeg da paa Vandring gaae, Men det kan jeg fornemme, … Læs videre

Kold men fuglerig tur til Vilsted Sø 10. april 2018

På en råkold (7 grader) og blæsende dag var der kun 15 deltagere til turen, der dog viste sig at blive en rigtig fuglerig tur. Vi startede fra Ranum ud mod nordsiden af søen, for her var der nogenlunde læ, og vi havde ikke gået længe, før vi hørte en rørdrum pauke. Det var en overraskelse, da den normalt ikke ses ved søen. Længere fremme fik vi øje på 5 Blisgæs i blandt Grågæs på bakken overfor os. Pludselig blev … Læs videre

Mariager Fjord i solskin 20. marts 2018

Endelig havde vi gråmejser igen en tur i solskinsvejr, hvor vi ville besøge nogle af kildeløbene ved Mariager Fjord. Det var nogle utrolige flotte landskabstyper, vi kom igennem. Jeg tror at mange af de 32 deltagere vil vende tilbage hertil senere på året. Den anden turleder Tscherning var desværre syg, og Svend Erik var på skitur, så jeg havde en vikar med, nemlig Vagn Freundlich, der hjalp med at fortælle om fuglene. Vi startede med at køre ned til Hjerritsdal … Læs videre

Gråmejsemøde om ”Kilderne ved Mariager Fjord” 14. marts 2017

Gråmejserne havde inviteret Hans Flou, Hadsund til at komme og vise sin video om Mariager Fjords kilder. Hans, der har en fortid ved politiet i Aalborg, begyndte efter sin pensionering at lave videofilm, i første omgang film om Lille Vildmose. Senere er der kommet flere til ligesom han nu er i gang med film om herregårde i Østhimmerland. Videoen blev vist som en appetitvækker til vores marts tur der går til Valsgård Bæk, Bramslev Bakker og Kielstrup Sø ved Mariager … Læs videre