Sydøstvendsyssel – en Gråmejsetur

Sydvestvendsyssel_Asaa_Havn_AaJForåret er så småt på vej. Der meddeles tocifrede varmegrader i de kommende dage, men mandag den 13. marts bød nu ikke helt på det. Men det var nu også først fra tirsdag de skulle komme. Og så er det nok ikke vores landsdel, der kommer op på de temperaturer.

4 til 6 graders varme holder ikke 25 kvinder og mænd hjemme på mandag den 13. marts. Hou havn var mødestedet. Hvor er nu lige det på havnen? Der er jo flere p. pladser, selv i en så lille havn, men et enkelt telefonopkald var nok til, at alle kunne samles på p. pladsen længst væk fra havneindsejlingen. Ja, så startede vi med at gå ud til havneindsejlingen, for at kigge ud over Kattegat. Herfra blev der set 600 Sortænder, 200 Edderfugle, 2 Suler, Hvinænder, 18 Rødben, 1 ung Havørn og lidt mere. Der var rigeligt med bevægelser ude over havet, men desværre meget diset, så det var svært at se tydelige kendetegn på mange af fuglene. Nogle deltagere syntes, det var lidt for meget prik-ornitologi.

Sydvestvendsyssel_Roedben_2_EJ

Så det var ok for alle at gå tilbage til bilerne og den obligatoriske formiddagskaffe, inden vi kørte nord over mod Gerå enge. Havde vi ikke bemærket det i Hou, var det i al fald tydeligt, at der var lavvande langs østkysten. Fuglene stod også her meget langt væk. Men den første gode oplevelse på stedet, fandt sted inde i baglandet, hvor en Rød Glente trak mod syd. Ellers var Gerå enge domineret af 70 Gravænder, Viber, Stor Præstekrave, masser af mågefugle samt Havørnen stående, som en silhuet langt ude på sandrevlen. Prik-ornitologi var det altså også her. Man kan sige, at besøget på dette sted, på dette tidspunkt, ikke var særligt ophidsende. Så mange faldt i snak i stedet for. Det skal der også være tid til på turene, når fuglene for de flestes vedkommende var lidt for langt væk.

Sydvestvendsyssel_frokost_Asaa_SEMEn venlig påmindelse om at komme videre opløste forsamlingen, og turen gik videre til Aså havn. I lagunen vest for havnen gjorde vi næste stop. Her var der Gråand, Pibeand og Hvinand som de vigtigste, og de var ganske tæt på. I Aså havn 6 Rødben og 3 overflyvende Traner, som måske også syntes at vejret var træls og ikke rigtig vidste, hvad de egentlig ville? Det vidste vi, for det var blevet tid til at nyde madpakkerne, inden vi tog bestemmelse om, at lade resten af turen gå mod Bolle og Try enge. Hvis der var nogen, som syntes, at vi havde set for lidt fugle på turen i løbet af formiddagen, blev oplevelsen anderledes i Bolle enge.

Her var der Sang- og Pibesvaner, som stod tæt op ad vejen syd for Rørholt, samt Viber og Stære i luften, og da vi kom længere over mod Try enge, en ung Kongeørn over området syd for Geråen. Den havde kurs mod øst, sikkert mod Hals Nørreskov. Det var dog ikke alle forundt at se Kongeørnen, og det komme man jo til at høre på i de næste minutter.

Sydvestvendsyssel_Pibe_og_Sangsvaner_AaJ

Når vi kører i kortege med mere end 10 biler i den, bliver det lidt forskelligt, hvad man ser. Det var der flere eksempler på under vejs, fx når en Spurvehøg passerer hurtigt hen over vejen foran de første par biler. Men Kongeørnen? Nåh ja , – den burde vi nok have set i fortroppen, som jeg var i.

Måske bliver der større chancer i fremtiden for at se Kongeørne i Try og Bolle enge. Det kunne jo være der, dset næste ynglepar i Nordjylland etablere sig?

Tekst: Svend Erik Mikkelsen
Fotos: Aase og Erland Jensen samt tekstforfatteren

Gode Atlas-fortællinger

Vi har nu taget hul på sidste hele sæson i Atlas 3. Undertegnede og Henrik M. Thomsen satser på, at vi kommer godt i mål med projektet, fordi det jo er et meget vigtigt projekt for fuglene i Danmark. Jeg har gjort mig (og mig gør stadig) mange tanker om, hvorvidt vi når målet i vores landsdel? Det ser ikke umuligt ud, men vi skal trække på alle positive kræfter, for at det kan lykkes. Vi er, som de fleste … Læs videre

Årets første tur med Rold Skov Gruppen

Lørdag den 18. februar mødtes 8 friske fuglefolk fra Rold Skov Gruppen på Siem Skovvej i den østligste del af Rold Skov, nemlig i kvadrat DD29 i Siem Skov og Ejstrup Skov. Det viste sig at være et meget spændende område, hvor vi helt sikkert nok skal se spændende arter. Vi så spor af grævling og ræv og masser af vildt. Flere steder havde Sortspætte også sat sine spor. Tænk om vi kan finde Sortspættens redehul – det kunne være … Læs videre

Generalforsamling i DOF Nordjylland 2017

Lørdag, den 4. februar 2017 på Skillingbro Naturskole, Støvring Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Niels Eriksen blev valgt. 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden a. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordnen blev vedtaget, idet det blev konstateret, at pkt. 10 “indkomne forslag” udgik, da der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 3. Bestyrelsens beretning a. Formand Peter Lund Kristensen aflagde beretningen, som blev krydret med smukke fotos og videos. Den … Læs videre

Nu skal vi rigtig i gang med Skagen Fuglestations Venner

Kære venner Efter mere end et års usikkerheder om hvornår det store nye center i Skagen ville være færdigt til at holde indvielse, hvor også aktiviteterne for Skagen Fuglefestival og den nye forening Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) er blevet holdt hen, er det nu tiden til at løfte sløret og få aktiveret energien i Skagen. Først Fuglefestivalen: Vi gennemfører fuglefestivalen i bededagsferien – 12. til 14. maj 2017. Programmet kommer formentlig til at afspejle det kendte, men vi har været … Læs videre

FUGL -en kunstudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum

Du kan nå det endnu! Denne fantastiske udstilling løber frem til 26.marts 2017 på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring.   Fugle har altid været et yndet motiv for kunstnere, og i anledning af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum viser Vendsyssel Kunstmuseum udstillingen ‘FUGL’. Fugleværnsfonden er en selvstændig almennyttig fond, stiftet af Dansk Ornitologisk Forening, som gennem de sidste 50 år har arbejdet for at skabe fristeder for Danmarks fugle. Fugleværnsfonden ejer store og små fuglereservater over hele landet, hvor naturen plejes med … Læs videre

Ørne vinter-tælles januar 2017

Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. Vintertællingen af ørne er med til at give et indtryk af bestandenes størrelse og sundhedstilstand. Efter glenterne er vi klar med en ny chance for at komme ud i vinteren og lede efter nogle fugle. Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. I Vadehavsområdet er det samme weekend, som SVANA har gåse- og andetælling, men ørne, gæs og ænder færdes ofte de samme steder, så det skulle … Læs videre

Deltag i Atlas III – Du kan nå det endnu!

Vi er i øjeblikket på vej ind i den fjerde ynglesæson i DOFs store ynglefugleoptælling Atlas III. De første tre sæsoner har været præget af stor aktivitet i DOF Nordjylland, og de foreløbige resultater kan løbende følges her: http://dofbasen.dk/atlas/ I løbet af de første tre år er der i alt indtastet 37.000 observationer af ynglefugle i DOF Nordjylland og i skrivende stund er der dækket 253 kvadrater i lokalafdelingen. Atlas III er dermed med til at give en utrolig stor … Læs videre

Nye redekasser til Vendehals og Hvinænder i Rold Skov

Esben Sloth Andersen har finkæmmet Rold Skov for Vendehals, og sørme om det ikke gav pote. Rold Skov Gruppen er heldig at have én som Esben, der går så grundigt og struktureret til værks. Og som Esben har skrevet om før på denne side, (se: http://dofnord.dk/syv-sandsynligt-ynglende-vendehalspar-i-rold-skov/ ), så er der mangel på egnede og sikre redehuller for denne spætteart. Det har Rold Skov Gruppen forsøgt at råde bod på. Jens Vinge har taget kontakt til Naturstyrelsen og talt med Skovfoged … Læs videre

Indkaldelse til Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i DOF Nordjylland, lør. 4. februar, kl. 11.00 på Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej, Skørping. Foreløbig Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om lokalafdelingens virke 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab 8. Forslag fra medlemmerne 9. Eventuelt Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger(14. januar, 2017) før mødets … Læs videre

Faunastriber – øget biodiversitet i det nordjyske

Tiltag som faunastriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten,  skaber øget naturværdi og sidst, men ikke mindst gør det landskabet smukkere. Og det vil helt sikkert også medvirke til at forbedre landbrugets image. DOF Nordjylland udarbejdede i sommer en folder, “Fugle og Landbrug”, netop om sådanne tiltag. LandboNord vil gerne medvirke til udbredelsen af faunastriberi det nordjyske. Konceptet med faunastriber har LandboNord udviklet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Danmarks Biavlerforening og DOF Nordjylland. … Læs videre

En formiddag på Søbakken

Hold nu op jeg bor godt! Ude ved Madum Sø og Rold Skov. Her er så mange fugle, at det er et sandt eldorado for en fuglekigger at bo lige her. En ganske almindelig dag i december kan byde på lidt at hvert fra fuglenes verden. Og det er alene det, som jeg kan se fra mit vindue, eller hører under den daglige udluftning af huset. Når det lysner, siger jeg godmorgen til den hvide Musvåge. Vi ser ham dagligt, … Læs videre

Åbent hus på Det Grå Fyr, Skagen

Søndag den 11/12 mellem kl. 13-17 holder RealDania åbent hus for alle interesserede, inden lokalerne skal overdrages til Naturstyrelsen. Så skal du på en juleudflugt, så kom op og se den flot restaurerede bygning, hvor et nyt oplevelsescenter for trækfugle og Skagen Fuglestation får til huse med åbning i maj 2017. Læs mere her. … Læs videre